Kurser/priser / Førstehjælp til børn og om børn

Førstehjælpskursus til og om børn.


   

3 timers Førstehjælpskursus til børn.
Fokus er udelukkende på førstehjælp til børn, og vi arbejder målrettet med den praktiske udførelse således, at kursisten vil føle sig godt rustet til handling. 
Kurset vil forløbe med overvejende praktiske øvelser og teori.
Førstehjælpskurset henvender sig til alle, der har med børn at gøre, bl.a. pædagoger, lærere, forældre, mødregrupper m.m.

Indhold:

 • Livreddende førstehjælp til bevidstløse børn (luftvejshåndtering).
 • Genoplivning af børn.
 • Stabilt sideleje.
 • Håndtering af generelle livstruende tilstande hos børn, herunder blokerede luftveje, hovedskader og blødninger.
 • Førstehjælp ved forbrændinger og ætsninger hos børn.
 • Førstehjælp ved feberkramper.
 • Førstehjælp ved forgiftninger.
 • Førstehjælp ved allergiske reaktioner.
Efter førstehjælpskurset vil kursisten have tilegnet sig følgende færdigheder:
 • Udføre kontrol af bevidsthedsniveau hos børn.
 • Udføre korrekt luftvejdshåndtering af bevidstløse børn.
 • Udføre kontrol af vejrtrækning og livstegn hos børn.
 • Udføre korrekt Hjerte-Lunge-Redning ved udsættende vejrtræknng og hjertestop hos børn.
 • Udføre korrekt livreddende førstehjælp ved livstruende tilstande hos børn, herunder fjernelse af fremmedlegeme i luftvejen.
 • Udføre førstehjælp ved forbrændinger og ætsninger.
 • Udføre førstehjælp ved forgiftnnger.
 • Udføre førstehjælp ved feberkramper.

Pris pr. hold 3.500,- kr. ekskl. moms og kørsel.
Max. 16 deltagere.
Kurset bliver ofte tilrettelagt efter specifikke aldersgrupper eller andre særlige ønsker.

Vær klædt på til at redde liv, bestil dit kursus herunder:

Life, Søren Abild
Telefon: +45 24 65 54 42
 
 
Victor øver
Aldrig for tidligt og øve førstehjælp.
                                                                         
Overvejer du at købe en hjertestarter, så har Life et godt tilbud på Lifeline hjertestarter. Læs mere om hjertestarteren, klik her:  Hjertestarter
Life, Haspekrogen 27, 2880 Bagsværd | CVR: 34821674  | Tlf.: 24 65 54 42 | life.abild@gmail.com