Kurser/priser / Genopfriskning

Genopfriskning af førstehjælpskursus

3 timers vedligeholdelses førstehjælpskursus
Dette er et vedligeholdelseskursus for personer, som inden for de seneste 2 år har været på et førstehjælpskursus og som ønsker at vedligeholde sine færdigheder.
Førstehjælpskurset vil forløbe med overvejende praktiske øvelser og teori.

Indhold:

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter.
 • Livreddende førstehjælp til bevidstløse (luftvejshåndtering)
 • Stabilt sideleje.
 • Genoplivning (hjerte-lunge-redning).
 • Orientering og brug af hjertestarter.
 • Håndtering af andre livstruende tilstande.
 • Nye tiltag på førstehjælps området.
Efter førstehjælpskurset vil kursisten have repeteret følgende færdigheder:
 • Udføre kontrol af bevidsthedsnivaeu.
 • Udføre luftvejshåndtering af bevidstløse.
 • Udføre kontrol af vejrtrækning og livstegn.
 • Udføre korrekt Hjerte-Lunge-Redning ved hjertestop.
 • Være orienteret om placering og brug af hjertestarteren.
 • Have kendskab til til udførelsen af livreddende førstehjælp ved de oftest forekommende livstruende tilstande.
 • Have kendskab til førstehjælpens 4 hovedpunkter.
 • Have tilegnet sig den nyeste viden omkring førstehjælp.

Pris pr. hold 3.995,- kr. ekskl. moms og kørsel. Tillæg for weekendkursus.
Max. 16 deltagere pr. hold. Skal kursus afholdes i weekend tillægges et gebyr.

Vær klædt på til at redde liv, bestil dit kursus herunder:

Life, Søren Abild
Telefon: +45 24 65 54 42
 
 
Genopfrisknings kursus
Er det ved at være tid til genopfriskning ?
                                                                        Hjertestarter
Overvejer du at købe en hjertestarter, så har Life et godt tilbud på Lifeline hjertestarter. Læs mere om hjertestarteren, klik her: Hjertestarter
Life, Haspekrogen 27, 2880 Bagsværd | CVR: 34821674  | Tlf.: 24 65 54 42 | life.abild@gmail.com