Kurser/priser / 6 timers livreddende

6 timers livreddende Førstehjælpskursus

 

6 timers livreddende førstehjælpkursus
På dette førstehjælpskursus vil kursisten blive rustet til at håndtere alle livstruende tilstande hos voksne og børn.
Vi lægger vægten på den praktiske udførelse og forståelse af udførslen.
Førstehjælpskurset vil forløbe med overvejende praktiske øvelser og teori.

Indhold:

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter.
 • Livreddende førstehjælp til bevidstløse (luftvejshåndtering).
 • Stabilt sideleje.
 • Genoplivning (hjerte-lunge-redning).
 • Genoplivning af børn. 
 • Håndtering af blokerede luftveje (Heimlich).
 • Orientering og brug af hjertestarter.
 • Håndtering af generelle livstruende tilstande hos voksne og børn.
 • Håndtering af forbrændinger og ætsninger.
 • Håndtering af blødninger.
 • Sygdomme, brystsmerter, sukkersyge, kramper.
Efter førstehjælpskurset vil kursisten have tilegnet sig følgende færdigheder:
 • Udføre kontrol af bevidsthedniveau.
 • Udføre korrekt luftvejshåndtering af bevidstløse.
 • Udføre korrekt Hjerte-Lunge-Redning ved udsættende vejrtrækning og hjertestop.
 • Udføre genoplivning af børn og spædbørn.
 • Være orienteret om placering og brug af hjertestartere.
 • Udføre korrekt livreddende førstehjælp ved livtruende tilstande hos børn og voksne.
 • Udføre førstehjælp ved forbrændninger og ætsninger.
 • Have forståelse for samt kunne anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter.

Pris pr. hold 6.495,- kr. ekskl. moms og kørsel. Tillæg for weekendkursus.
Max. 16 deltagere pr. kursus. Skal kursus afholdes i weekend tillægges et gebyr.

 

Vær klædt på til at redde liv, bestil dit kursus herunder:Life, Søren Abild
Telefon: +45 24 65 54 42
 
Fjernelse af fremmed-
legeme i luftvejen.
                                                                 
Overvejer du at købe en hjertestarter, så har Life et godt tilbud på Lifeline hjertestarter. Læs mere om hjertestarteren, klik her: Hjertestarter
Life, Haspekrogen 27, 2880 Bagsværd | CVR: 34821674  | Tlf.: 24 65 54 42 | life.abild@gmail.com